Wykopy:

  • wykopy wąsko-przestrzenne
  • wykopy szerokoprzestrzenne
  • wykopy płytkie
  • wykopy średniogłębokie
  • wykopy głębokie
  • Przygotowanie terenu pod inwestycję
  • Prace ziemne różnego rodzaju